KAJ


De KAJ gaat als jongerenbeweging samen met elke jongere op weg. Het persoonlijk contact met jongeren is hiervoor heel belangrijk (vriendschap). We gaan op zoek naar manieren om te groeien, durven ons eigen leven en de maatschappij bewust en kritisch te bekijken (vorming). We blijven zowel in ons persoonlijk leven als in de maatschappij niet bij de pakken zitten en voeren actie om alle jongeren (dus ook onszelf) alle kansen te geven die ze verdienen (actie). Dit alles doen we via de methode ‘zien-oordelen-handelen’.

KAJ wil de stem van alle jongeren laten horen. Hen laten beseffen dat elke jongere meer dan de moeite waard is. KAJ gelooft dat alle jongeren dit zelf kunnen bereiken. Jongeren staan dan ook centraal binnen KAJ: zij organiseren zelf de activiteiten voor andere jongeren, nemen verantwoordelijkheid op voor zichzelf én voor elkaar. Binnen KAJ bepalen jongeren de koers!

Jongeren kunnen heel veel bereiken, als ze hier voldoende in begeleid worden. Via 'voordoen-meedoen-doen' doen kunnen jongeren hun eigen talenten ontdekken, volledig onder de knie krijgen en later ook aan anderen doorgeven op dezelfde manier.

Dit kan o.m zijn: het organiseren van een activiteit, het beheren van de financiën van een afdeling, een actie voeren, het begeleiden van andere jongeren, de houding van jongeren opvolgen, of hele kleine praktische zaken in het leven van een jongere begeleiden.

  Een woordje uitleg bij dit proces:
 • Voordoen
  We gooien jongeren niet zo maar voor de leeuwen, het is belangrijk dat je eerst en vooral ziet hoe iets moet gebeuren. Als iemand je iets voordoet, kan je zien hoe iets gedaan moet worden.
 • Meedoen
  Wanneer we iets voorgedaan hebben, dan doen we nog even mee met de jongere. Rome is immers niet in één dag gebouwd. Iedere jongere moet ook de kans krijgen om fouten te maken en hieruit te leren. Door dingen samen te doen met iemand die meer ervaring heeft, is er ruimte voor fouten, want er is iemand die je ondersteunt en die er wel zal voor zorgen dat het in orde komt. We spreken hier over fouten, maar je voelt je ook sterker in wat je doet door het besef dat iemand je nog helpt, en automatisch, door dit zelfvertrouwen, zal je minder fouten maken. We tonen we dat samen iets kunnen verwezenlijken.
 • Doen doen
  Nu is het aan de jongere. KAJ moet jongeren “doen-doen”. Het is belangrijk dat deze stap niet vergeten wordt. Wij houden geen handjes vast maar zetten jongeren in beweging! We geven de jongeren de kans om het nu zelf te doen en er hun eigen accenten in te leggen.

KAJ is er voor alle jongeren tussen 12 en 30 jaar. Zonder discriminatie naar afkomst, nationaliteit, geslacht, scholing, geloof of seksuele en politieke voorkeur, zolang dit niet in strijd is met de missie en visie van KAJ.