KAJ Don Bosco vzw


KAJ Don Bosco vzw heeft als doel het steunen, besturen en oprichten van jeugdwerk, gelieerd aan Don Bosco-projecten en het salesiaans opvoedingsproject, en dat de visie en methodiek van KAJ onderschrijft.
KAJ Don Bosco vzw richt zich in Brussel tot kwetsbare en kansarme jongeren, vaak verbonden aan het Don Bosco Internaat te Sint-Pieters-Woluwe.
De vereniging wil aan deze jonge mensen kansen bieden en wenst, in de geest van Don Bosco, zowel pedagogisch, inhoudelijk, logistiek, materieel en financieel het jeugdwerk, het vrijwilligerswerk, maar ook gezamenlijke en individuele projecten van jongeren te steunen.

    De vereniging steunt op vier pijlers :
  • De kernwerking of jongerenwerking: jongeren die wekelijks samenkomen om hun mening te geven over samenleven vandaag. Zij proberen deze mening ook vorm te geven door het uitwerken van acties en activiteiten
  • De vrijwilliger- of buddywerking: jongeren en jongvolwassenen zetten zich vrijblijvend in om andere kansarme kinderen en jongeren te ondersteunen.
  • De buurtwerking: babysit, bijlessen, sportactiviteiten, dagelijks onderhoud … de jongeren en de buurt bouwen samen aan een mooie toekomst. Een win-winsituatie voor elkeen : kansarme jongeren verdienen een zakcentje en integreren zich zo in een betere samenleving.
  • De fondsenwerving: Het Allegriafonds ondersteunt rechtstreeks kansarme jongeren in de kosten voor school en vrije tijd.
    Het kameleonfonds ondersteunt het internaat en zo indirect de kwetsbare en kansarme jongeren die er een tweede thuis vinden.