Cardijn


Kardinaal Jozef Cardijn wordt op 13 november 1882 in Schaarbeek (Brussel) geboren.

Zijn ouders zijn eenvoudige en godsdienstige werkmensen. Cardijns vader heeft een kolenhandel in Halle en zijn moeder een café. In het café komt hij voor het eerst in aanraking met de harde realiteit, de povere omstandigheden waarin de arbeiders (vaak nog jongeren) (over)leven.

Als het merendeel van zijn klasgenoten gaat werken, besluit Cardijn dat hij graag voor priester wil studeren. Na zijn eerste jaar college is Cardijn diep onder de indruk van de uitlatingen van zijn vroegere klasgenoten die hem als een verrader behandelen en hem verwijten de kant van de rijken te kiezen. Zelf zweert Cardijn dat hij ‘de priester van de arbeiders’ wil worden. Cardijn gaat niet in op Powell's verzoek om scouts op te richten in België. Hij wil een beweging die het arbeidsmidden omvormt.

Op 22 september 1906 wordt Cardijn priester gewijd en krijgt hij de kans om de vakbewegingen (vakbond) in Engeland, Duitsland en Frankrijk te bestuderen. Hier ontdekt hij de principes (een eigen mening vormen en daar verantwoord voor opkomen …) die later de fundamenten van de KAJ zullen worden.

In 1912 wordt hij in Laken tot kapelaan benoemd. Als kapelaan zorgt hij voor heel wat opschudding, omdat hij naar de arbeiderswijken trekt in plaats van naar de villawijken rond het Koninklijk paleis. Hij wordt de vertrouwensman van de arbeiders, en Laken zal de bakermat worden van de Kristelijke Arbeiders Jongeren (KAJ). Cardijn wil zich absoluut inzetten voor jonge arbeiders.

In 1925 richt hij de Kristelijke Arbeiders Jongeren (KAJ) op. Hij bezielt een groep jongeren die zoveel jaren later nog steeds bestaat en een uitstraling heeft ver buiten de Belgische landgrenzen. De KAJ heeft vertakkingen in zowat 80 landen en werkt met het motto “zien, oordelen en handelen”.

Cardijn zet zich ook in voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden, en stelt met name eisen omtrent lonen, arbeidsduur, gezondheid, veiligheid, en kredieturen. Op 10 april 1972, zes jaar na zijn dood, wordt de wet op de kredieturen, waarvoor hij binnen de KAJ jarenlang heeft geijverd, gestemd.

In 1965 wordt Cardijn tot Kardinaal gewijd. Cardijn sterft op 24 juli 1967, maar hij leeft verder in de beweging die hij gesticht heeft.