De fondsenwerving


KAJ Don Bosco vzw. is een beweging die zich in de eerste plaats richt tot kwetsbare en kansarme leerlingen verbonden aan het Don Bosco Internaat te Sint-Pieters-Woluwe.
Voor hen maakt geld soms een groot verschil.

Daartoe richtte de KAJ werking in samenwerking met enerzijds de stichting Pelicano en met anderzijds de niet-gouvernementele organisatie VIA Don Bosco vzw twee fondsen op.

Een bijdrage aan één van deze fondsen levert u een fiscaal attest en zodoende vermindering van de belastingen op.
Allegriafonds?
U kan onze kwetsbare en kansarme jongeren in een directe lijn ondersteunen door een gift over te maken op het Allegriafonds BE70 0689 3760 1825. Vermeld bij storting liefst ‘Fonds Allegria’ in de mededeling.

Dit fonds werd mogelijk gemaakt door de stichting Pelicano. Pelicano gaat elke dag de strijd aan tegen kinderarmoede in ons land. Elke kind heeft recht op dezelfde kansen : voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Via het Allegriafonds kopen we voor kansarme jongeren schoolboeken, schoolgerief, laptops, … aan om hun schoolloopbaan mogelijk te maken. Het behalen van een diploma is voor hen immers altijd een springplank uit de armoede naar een betere situatie.

Daarnaast kunnen gelden uit dit fonds ook aangewend worden voor zinvolle vrijetijdsbesteding (kampen, …) of (tijdelijke) ondersteuning en verbetering van de leefomstandigheden.

We kozen de naam Allegria omwille van de verwijzing naar één van onze stichters. Giovanni Bosco -die later priester zou worden en als Don Bosco door het leven zou gaan - sticht als zestienjarige, op school een eigen vriendengroep. Giovanni verzamelt een groepje jongeren rond zich om hen bijles te geven. Hij leert hen lezen en rekenen en achteraf blijft iedereen nog wat rondhangen om te kletsen over zijn waarden en geloof in God. Er worden spannende verhalen verteld en goocheltrucs getoond. Op zondag trekt de bende er op uit. De jongeren noemen zich al snel ‘de club van de vrolijkheid’, ‘la società dell Allegria.

Net als Giovanni Bosco in zijn club wil het Allegriafonds het duwtje in de rug zijn voor jongeren die het wat moeilijker hebben opdat ook zij ‘gelukkig’ en ‘vrolijk’ door het leven kunnen gaan.
Kameleonfonds?
U kan het internaat Don Bosco te Sint-Pieters-Woluwe ook rechtstreeks steunen in hun hulp aan kwetsbare en kansarme leerlingen. U kan een gift overmaken op BE84 4358 0341 0159 met vermelding “5025 – Kameleonfonds internaat DBSPW “

Dit fonds wordt beheerd door VIA Don Bosco vzw. VIA Don Bosco vzw. is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven steunt over de hele wereld. Zij richten zich daarbij in de eerste plaats tot kansarme jongeren.

We kozen de naam kameleonfonds omdat de kameleon als huisdier op het internaat letterlijk symbool staat voor de huiselijke sfeer die het internaat wil bieden. Het beestje houdt een oogje in het zeil op het bureel van de directeur en blijkt voor vele jongeren een geliefde gesprekspartner.

Daarnaast bezit een kameleon de fantastische eigenschap zijn uiterlijk te kunnen aanpassen. Het is een misverstand dat hij dit doet om zich te verstoppen. De kleurverandering heeft te maken met zijn gemoedstoestand, met temperatuurschommelingen en lichtverandering in de omgeving.

Via het kameleonfonds willen we alle jongeren op internaat gelijke kansen bieden door in te grijpen in hun directe omgeving, met name in het internaat bv. door de vergroening en herinrichting van de speelplaats, door het inrichten van een moderne leeromgeving – een studielab, door het inrichten van een lokaal waar men tot rust kan komen …

Door het aanpassen van de omgeving, hopen we dat de jongeren – net als de kameleon – de moed en kracht vinden van kleur te veranderen, om te ‘shinen’ en de uitdagingen van de hedendaagse maatschappij tegemoet te treden.